Omvärldsbevakning

Håll organisationen uppdaterad kring informationssäkerhetshändelser i Sverige och världen

Varje dag sker informationssäkerhetshändelser som påverkar oss som individer eller organisationer. Det är svårt som enskild organisation att hålla sig uppdaterad kring allt som händer, och framförallt vad som kan påverka just dig. Oavsett om du är ett stort globalt bolag eller en enskild firma kommer du eller organisationen att behöva få en förståelse kring dessa händelser och vad du kan göra för att minimera risken att ni utsätts för någon typ av cyberangrepp

Varför Safestate

Varje månad skickar Safestate ut ett brev fullmatat med artiklar och nyttig information rörande informationssäkerhet. Innehållet kan beröra ex. lagändringar, information om större dataintrång, varningar och information rörande nya typer av cyberhot, juridisk praxis rörande lagstiftning inom området, etc.

Läs själv och dela med dig till andra inom organisationen

Omvärldsbevakningen är ett enkelt sett att på ett smidigt sätt få till sig information som kan påverka dig och din organisation.