Haavoittuvuusskannaus

Tunnista verkkoon johtavat reitit

Verkkojen ja verkkosivustojen haavoittuvuudet ovat yleisiä. Ne tarjoavat avoimet ovet organisaatioon, ja niitä on helppo käyttää vahingoittamistarkoituksessa.

Hyökkäysten riskiä voi merkittävästi pienentää systemaattisella turvallisuustyöllä, säännöllisellä haavoittuvuuksien skannauksella ja löydettyjen haavoittuvuuksien päivittämisellä.

Safestate

Safestate suhtautuu kyberturvallisuuteen käytännönläheisesti; kyberturvallisuuden pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja automatisoitua.
Filosofiamme on ”piilottaa” pitkälle kehitetty teknologia yksinkertaisen käyttöliittymän taakse, mikä helpottaa käyttäjän työtä. Uskomme, että juuri tämä yksinkertaisuus tekee työkalustamme käyttäjäystävällisemmän, helpommin lähestyttävän ja hauskemman.

Tälle perustalle olemme rakentaneet myös kumppanifilosofiamme; asiakkaiden auttamisen tietoturva-asioissa pitäisi olla helppoa, helposti lähestyttävää ja hauskaa myös kumppaneillemme.

Työkalumme käyttää CVE-järjestelmää (Common Vulnerabilities and Exposures, yleiset haavoittuvuudet ja paljastuneet tietoturvapuutteet) tunnettujen haavoittuvuuksien etsimiseen ja luokitteluun ja myös muita, omia ratkaisujaan ja työkalujaan järjestelmän turvallisuuden tarkempaan arviointiin. Näin pystymme löytämään kaikki haavoittuvuutenne.

Haavoittuvuuskartoitus sinulle tai asiakkaillesi

Haavoittuvuusskannaus itsellesi tai asiakkaillesi

  Skannaa omat tai asiakkaasi verkot ja järjestelmät

Safestate tarjoaa joustavan ja tehokkaan ratkaisun kaikille verkkojen ja järjestelmien haavoittuvuuksien skannausta tarvitseville.

Safestate mahdollistaa myös joustavan ratkaisun, jonka avulla voit tarjota asiakkaillesi tukea heidän kyberturvallisuuteensa. Yhteistyökumppanimme vaihtelevat vakuutusyhtiöistä IT-kumppaneihin. He näkevät erilaisia arvoja asiakkaidensa haavoittuvuuksien skannauksen tarjoamiselle Safestatessa. Yhteistyökumppaneitamme yhdistää halu auttaa asiakkaitaan yksinkertaisella tavalla ymmärtämään, missä kohtaa heidän verkkosivustoillaan ja verkoissaan on haavoittuvuuksia.

Kun yhteistyökumppanimme pystyvät tarjoamaan asiakkailleen tämän mahdollisuuden, osapuolten välille syntyy automaattisesti vahva side ja luottamus, jotka merkitsevät huomattavaa lisäarvoa molemmille.

Haavoittuvuusskannaus vai penetraatiotesti?

Haavoittuvuusskannauksella ja penetraatiotestillä on sama tarkoitus: järjestelmän tietoturvan testaaminen. Menetelmien välillä on kuitenkin suuria eroja. Haavoittuvuusskannaus on automatisoitu ja kattavampi kuin penetraatiotesti. Penetraatiotestissä yksi tai useampi testaaja yrittää päästä sisään järjestelmään muun muassa kohteen IP-osoitteen avulla. Testin tilaaja esittää usein ohjeita ja vaatimuksia siitä, miten testi tulisi suorittaa. Nämä ohjeet ja vaatimukset ohjaavat itse testiä. Molempien testien lopputulos on oikeastaan sama: testeillä löydetään haavoittuvuudet, jotka tulee korjata.

Haavoittuvuuksien etsintätyökalua käytetään usein ensimmäisenä vaiheena ja penetraatiotestin perustana. Penetraatiotestin suorittaja voi testata skannaustyökalun löytämiä haavoittuvuuksia ja selvittää, voiko niitä käyttää järjestelmään tunkeutumiseen.