Sårbarhetsskanning

Identifiera vägar in i nätverket

Sårbarheter i nätverk och på webbsidor är vanligt och innebär öppna portar in i organisationen – dessa portar är tacksamma att utnyttja om man har ett illvilligt syfte.
Genom att arbeta strukturerat med detta och regelbundet skanna efter sådana sårbarheter samt därefter patcha de man hittar, så minskar risken att drabbas av angrepp avsevärt. 

Varför Safestate

Vi tror på ett pragmatiskt förhållningssätt när det kommer till cybersäkerhet; där man kan, ska man göra det så enkelt och automatiserat som möjligt.
Vår filosofi handlar om att ”gömma” avancerad teknologi bakom ett okomplicerat interface, för att på så sätt förenkla arbetet för användaren. Vi tror att just enkelheten gör att det blir mer lättanvänt, lättillgängligt, och roligt.
Dessutom är det på denna grund vi har byggt vår partnerfilosofi; även för en partner ska det vara lättanvänt, tillgängligt, och roligt att hjälpa kunderna med sin säkerhet.

Vi tror också att viss intelligens kan förenkla ytterligare, och därför har vi valt att koppla ihop vårt sårbarhetsskanningsverktyg med tillgångsregistret i plattformen.
På så vis kan du tala om för verktyget vilka tillgångar som finns bakom de portar du skannar; är det viktiga tillgångar kommer verktyget att flagga upp sårbarheter som mer kritiska, än om du har mindre viktiga tillgångar bakom. 

För att hitta alla era sårbarheter använder vårt verktyg dels CVE-systemet för att söka och kategorisera kända sårbarheter, men har också en rad egna lösningar och verktyg för att på ett mer komplett sätt utvärdera om ett system är säkert. 

I Safestate kan du dessutom hantera sårbarheterna genom att tilldela uppgifter till andra medarbetare, vilket skapar en användarvänlig och fullt kontrollerad åtgärdshantering. 

Sårbarhetsskanning för dig själv eller dina kunder

Sårbarhetsskanning för dig själv eller dina kunder

 För era egna nätverk och system – eller för era kunders.

Safestate erbjuder en smidig och kraftfull lösning för den som behöver börja sårbarhetsskanna sina nätverk och system.

Dessutom möjliggör Safestate en flexibel lösning där du som partner kan erbjuda dina kunder stöd med sin cybersäkerhet. Våra partners är allt från försäkringsbolag till IT-driftpartners, och de ser olika värden med att erbjuda sina kunder sårbarhetsskanning i Safestate. En sak har de dock gemensamt; de vill på ett enkelt sätt hjälpa sina kunder att förstå var webbsidor, nätverk, och annat är sårbara.
När de kan erbjuda sina kunder den möjligheten byggs automatiskt ett starkt band och ett förtroende som ger ett stort mervärde för bägge parter.

Sårbarhetsskanning eller pentest?

Syftet med en sårbarhetsskanning och ett pentest är densamma, att testa systemets säkerhet. Trots det finns det stora skillnader mellan metoderna. Den största är att sårbarhetsskanningen är automatiserad och mer övergripande än ett pentest. Ett pentest utförs av en eller flera penetrationstestare som med hjälp av bland annat målets IP-adress försöker ta sig in i systemet. Ofta har beställaren riktlinjer och krav på hur testet ska genomföras, vilket styr själva testet. Utfallet, eller vad de båda testerna leder till är egentligen densamma; sårbarheter som måste täppas igen.

Ofta används ett sårbarhetsskanningsverktyg som ett första steg och underlag inför ett pentest. De sårbarheter som sårbarhetsskanningsverktyget hittar kan användas av pentestaren för att testa och se om sårbarheten går att användas för att penetrera systemet.