Sårbarhetsskanning2024-03-25T12:53:48+01:00

Sårbarhetsskanning

Safestates webbsidebesiktning är en sk. extern sårbarhetskanning. En extern sårbarhetsskanning av en webbsida utförs av ett automatiserat verktyg som skannar webbsidan från en extern plats, det vill säga utanför den interna miljön där webbsidan finns. Här är en översikt över hur processen fungerar:

Värdet i att scanna sin hemsida

Att skanna din hemsida med en extern sårbarhetsskanner är avgörande för att säkerställa dess skydd och integritet. Denna metod hjälper till att identifiera potentiella säkerhetsbrister och sårbarheter som kan utnyttjas av angripare. Genom att upptäcka och åtgärda sådana sårbarheter i förväg kan du förebygga skadliga intrång, datastölder och andra cyberattacker.

En extern sårbarhetsskanner tillhandahåller en objektiv bedömning av din webbplatsens säkerhetsstatus genom att simulera olika typer av attacker och jämföra tekniken på din webbplats mot databaser med kända sårbarheter.
Genom att regelbundet skanna din hemsida kan du identifiera och åtgärda sårbarheter innan de utnyttjas av illvilliga aktörer. Detta hjälper till att förhindra förlust av känslig information, skador på företagets rykte och förlust av förtroende från användare. Genom att proaktivt adressera potentiella risker kan du skydda din verksamhet från oönskade intrång och skadliga angrepp.

0+
Skickade larm om läckta användaruppgifter per år
0+
Identifierade tekniska sårbarheter per år
0+
Potentiella hot identiferade hos kunder per år

Hur fungerar det?

Först och främst genomför skannern en grundlig identifiering och kartläggning av webbplatsens struktur och innehåll. Detta innebär att den analyserar webbsidans olika komponenter, inklusive dess sidor, länkar och eventuella interaktiva funktioner. Genom att skapa en omfattande översikt över webbplatsen kan skannern effektivt navigera genom dess arkitektur och identifiera eventuella sårbarheter.

Därefter genomförs sårbarhetsskanningen, där skannern använder olika tekniker för att aktivt söka efter potentiella svagheter i webbplatsens säkerhet. Detta kan inkludera att testa för kända sårbarheter och felkonfigurationer i programvaran som används på webbplatsen, såsom webbserverprogram, databashanterare och plugins eller tillägg.

Under sårbarhetsskanningen utforskar skannern även möjliga svagheter i webbplatsens konfiguration och säkerhetsinställningar. Det kan innebära att undersöka hur webbplatsen hanterar autentisering och auktorisering av användare, hur den skyddar känslig information som användardata och hur den hanterar eventuella inmatningsfel eller manipulering av data.

När skanningen är klar sammanställs resultaten i en detaljerad rapport. Rapporten innehåller vanligtvis en lista över de upptäckta sårbarheterna, inklusive deras typ och allvarlighetsgrad. Utifrån dessa resultat kan du sedan vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda de identifierade sårbarheterna och förbättra webbplatsens säkerhet.

Behöver du hjälp med något?

I vårt supportcenter finns det möjlighet att få svar på vanliga frågor gällande våra tjänster och rapporter. Om du inte hittar svaret på din fråga där, kan du även skapa ett ärende och nå ut till oss för att få personlig hjälp och support.

Relaterade artiklar

Ryssland: Det nya cyberhotet

Det pratas ständigt om Ryssland som ”det nya hotet” mot Sverige. Försvarsmakten och MSB har vid flera tillfällen lyft oron och både näringslivsorganisationer olika förbund och universitet har hakat på. Nu har MSB fått i uppdrag av regeringen att starta...

Till toppen