E-Learning2024-04-07T17:46:45+02:00

E-Learning

Mer än 7 av 10 cyberattacker beror på mänskliga misstag. Genom löpande träning och påminnelser om hoten som finns minimeras risken för att en attack lyckas. Metodiken vi använder i vår träning kallas nanolearning och är en evidensbaserad och effektiv inlärningsmetod. Med små inslag av träning på regelbunden basis höjs medvetenheten hos användarna över tid, och skapar en höjd motståndskraft.

Stärk cybersäkerheten med nanolearning

Vår nanolearning bygger på de tre huvudpelarna repetition, reflektion och förstärkning. Spaced repetition är en evidensbaserad inlärningsmetod som bygger på att mini-kurser kommer ofta, i kort format, och upprepas tills kunskapen fått fäste. Genom reflektion i träningen utvecklas ett kritiskt tänkande, som ytterligare förstärks genom dialog i organisationen – förstärkning.

Safestates tjänst för e-learning är anpassad för småföretagare med mindre budget och begränsade kunskaper inom cybersäkerhet. Syftet med träningsformen är att på ett enkelt och tillgängligt sätt utbilda användare utan att störa affärsverksamheten, för att höja lägstanivån.

Genom vår e-learning byggs en medvetenhet kring cyberhot i organisationen, som i förlängningen ger en högre motståndskraft. Vår e-learning hjälper till att utveckla användare till mänskliga brandväggar.

0+
Skickade larm om läckta användaruppgifter per år
0+
Identifierade tekniska sårbarheter per år
0+
Potentiella hot identiferade hos kunder per år

Behöver du hjälp med något?

I vårt supportcenter finns det möjlighet att få svar på vanliga frågor gällande våra tjänster och rapporter. Om du inte hittar svaret på din fråga där, kan du även skapa ett ärende och nå ut till oss för att få personlig hjälp och support.

Relaterade artiklar

Ryssland: Det nya cyberhotet

Det pratas ständigt om Ryssland som ”det nya hotet” mot Sverige. Försvarsmakten och MSB har vid flera tillfällen lyft oron och både näringslivsorganisationer olika förbund och universitet har hakat på. Nu har MSB fått i uppdrag av regeringen att starta...

Till toppen