Om Safestate

Cybersäkerhetsincidenterna ökar, och många kunder förlitar sig på leverantörer och andra trygghetsskapande partners, såsom försäkringsbolag. Dessa partners saknar i många fall möjligheten och kunskapen att erbjuda enkla, paketerade lösningar till kunderna. Att hjälpa kunderna att sänka sin risk ger inte bara en goodwill, utan även en ekonomisk vinning. 

Att hålla en lite högre nivå ska varken vara komplicerat eller ta onödigt mycket tid i anspråk.

Det ska vara så enkelt, tillgängligt och lättarbetat som möjligt. Därför tror vi på automatik i mesta möjliga mån, användarvänliga verktyg, ett begripligt språk och ett ”good enough-tänk” i varje steg längs vägen. 

Safestate är säkerhetsplattformen för partners som vill erbjuda sina kunder stöd innan skadan redan skett – för att undvika att den överhuvudtaget sker. Genom våra moduler och verktyg kan du erbjuda kunderna ett helhetsgrepp om informationssäkerheten.

Safestates partnerprogram

Vi tror att det finns mängder med företag där ute som skulle kunna hjälpa sina kunder med cybersäkerhet, om de bara hade några enkla produkter eller tjänster att addera till sin tjänsteportfölj.

Vi skapade Safestate för de företagen.

Bredden av verktyg som finns i vår verktygslåda gör att det finns något för alla typer av företag att erbjuda alla typer av kunder. Vårt flexibla partnerprogram gör det enkelt att pussla ihop dem till en lösning som passar just Ert företag, och Era kunder.

För vissa blir fördelen med Safestate att man aktivt stöttar sina kunder i att sänka sina cybersäkerhetsrisker; för andra att man bygger ett ömsesidigt förtroende genom att visa på en kompetens som kunderna själva saknar. Vi har hört mängder av anledningar, och ofta är de dessutom sammanlänkade.

Flera tjänster på samma plats.

När du har tillgång till flera tjänster i samma verktygslåda finns det alltid något som passar dina kunder. Med Safestate kan du hjälpa till inom samtliga tre hörnpelare i informationssäkerhet; teknisk, mänsklig och organisatorisk säkerhet.

En plattform som växer

Safestate utvecklas kontinuerligt med nya tjänster, funktioner och uppdateringar. Dessutom har du som partner möjlighet att addera egna tjänster inom cybersäkerhet; kontakta oss för att diskutera vilka möjligheter som finns! 

Passar alla organisationer

Oavsett storlek på organisation vågar vi lova att det finns relevanta verktyg för alla verksamheter. Beroende på vilka utmaningar som finns ska det gå att hitta ett verktyg som höjer lägstanivån, till en rimlig peng. 

Räknar ut riskvärdet

Safestates verktyg är sammankopplade genom att s.k. riskvärde; det värdet är skapat för att kunna visualisera vad riskerna potentiellt skulle kunna kosta, om risken blev verklighet. Detta är en stor fördel om cybersäkerhetsriskerna för en organisation ska diskuteras mellan flera olika parter. 

En svensk lösning

Safestate är utvecklat av det svenska företaget Secify by Sweden AB. Den skandinaviska själen medför en trygg hamn i den otrygga värld vi nu lever i; vi hoppas och tror att du och din organisation ska känna dig säker med oss.

Enkelt att använda

Safestates filosofi är enkel; det ska vara enkelt. Safestate är byggt utefter tankesättet att alla ska kunna arbeta med sin informationssäkerhet, och få ut ett värde av verktygen. Vi tycker dessutom att enkelheten är essentiell om man ska använda plattformen tillsammans med, eller åt, sina kunder. 

Safestate är skapat och utvecklat av säkerhetsexperter på informationsäkerhetsföretaget Secify by Sweden AB. Secify levererar tjänster och konsulter inom hela spektrat av informationssäkerhet och hjälper våra kunder med allt från dataskydd till IT-säkerhet.
Genom Secifys erfarenheter hos kunder blev det dels tydligt att det saknades ett sätt att jobba på ett enkelt och pragmatiskt sätt med cybersäkerhet. Dessutom var kunderna tydliga med att det var svårt att förmedla behovet av att jobba med säkerheten internt; man hade helt enkelt svårt att bevisa riskerna för ledning och kollegor.
Dessa insikter var startskottet till det som idag är Safestate. 

Vi som jobbar på Safestate är pragmatiska eldsjälar som tror på enkelhetens kraft. När det blir för svårt så blir det antingen inte gjort, eller också blir det fel. Därför tycker vi att det bästa du kan göra är lite i taget – det är bättre än att skjuta på stora och ambitiösa projekt som aldrig blir av.
I det enkla bor det vackra sa någon – och vi kan bara hålla med. 

Sänk cyberrisken för dina kunder