Ta kontroll över ditt företags cybersäkerhet med vårt gratispaket. Uppgradera i takt med att företaget växer eller när du behöver mer.

Skapa gratis konto

Det här finns i Safestate

Sårbarhetsskanning

Sårbarhetsskanna ditt företags webb och nätverk efter sårbarheter som kan utnyttjas av en angripare för att hacka sig in i era system.

Läs mer

Phishingtest

Genomför phishingtest för att testa medvetenheten hos medarbetarna samt IT-avdelningens hantering och förberedelser inför phishingattacker.

Läs mer

Compliancetest

Testa om företaget är förenligt med GDPR och ISO27000 och få rekommendationer och en översynd på vilka områden som måste förbättras.

Läs mer

Riskhantering

Arbeta strukturerat med riskhantering och få en överblick över alla risker. Det leder till bättre prioritering och styrning över åtgärdsarbetet.

Läs mer

Lösenordsövervakning

Övervaka dina medarbetares e-postadresser och få larm direkt när inloggningsuppgifterna påträffas i en läcka.

Läs mer

Tillgångsregister

Överblicka och inventera organisationens alla informationstillgångar så du vet vilka tillgångar du har, och var de befinner sig.

Läs mer

Sårbarhetsskanning med automatiserade funktioner

  • Enkelt att komma igång och sårbarhetsskanna
  • Schemalägg skanningar
  • Djupgående resultat
  • Rapport efter avslutad skanning
Skapa gratis konto

Schemalägg sårbarhetsskanningar snabbt och enkelt i Safestate. Systemet skannar dina system efter sårbarheter och skickar rapporter när det passar dig.

Riskhanteringssystemet knyter risker till de tillgångar som är inlagda i tillgångsmodulen. En tillgång kan ha en eller flera separata risker med olika förutsättningar.

Enkel hantering av risker

  • Effektivt och snabbt riskarbete
  • Kartläggning av risker och översyn i vår heatmap
  • Skicka ut arbetsuppgifter till kollegorna och följ upp i systemet
  • Koppla risker till olika tillgångar
Skapa gratis konto

Riskhanteringssystemet knyter risker till de tillgångar som är inlagda i tillgångsmodulen. En tillgång kan ha en eller flera separata risker med olika förutsättningar.

Alla basverktyg, på en och samma plats

  • Enkel överblick med smart dashboard
  • Kontroll över hela systemet
Skapa gratis konto