Kontakta oss

Partner

Synergier i ett partnerskap

– för säkrare kunder

Behöver du bygga ett starkare band till dina kunder? Hjälpa dem med preventiva åtgärder för att minska cybersäkerhetsrisker?
Oavsett varför du funderar på att erbjuda dina kunder cybersäkerhetslösningar, är vi säkra på att vi kan erbjuda synergieffekter som gör skillnad i både din och dina kunders vardag. 

Kunderna behöver din hjälp

Det finns en växande efterfrågan när det kommer till stöd inom informationssäkerhet.
Många små och medelstora bolag famlar när det kommer till risker och hur man ska jobba preventivt med säkerhetsfrågor i organisationen. Man hör och förstår att tiderna har förändrats, och att digitaliseringen har satt säkerhetsfrågan överst på dagordningen – men kompetensen, tiden och resurserna finns sällan i organisationen. 

Allt detta gör att många bolag vänder sig till sina leverantörer och samarbetspartners för att söka stöd och hjälp. De vill veta vad de kan göra för att skydda sin verksamhet mot de hot som finns.

Med Safestate kan du som partner på ett enkelt och konkret sätt erbjuda dina kunder stöd inom cybersäkerhet.
Tack vare bredden som Safestate erbjuder, är det bara fantasin som sätter gränsen för hur ett partnerskap kan se ut; vi erbjuder flexibla lösningar som skräddarsys för din kundbas utifrån de behov som ni tillsammans ser.
Kanske är du ute efter enskilda verktyg, eller kanske bara ett.
Kanske vill du erbjuda Safestate som en separat lösning, eller kanske vill du erbjuda det som en del i en större helhet av andra tjänster?

Partner Account Managers

Våra Partner Account Managers är din personliga nyckel till att erbjuda kunderna cybersäkerhet. Med erfarenhet dels inom cybersäkerhetsbranschen, och dels av flera olika typ av partnersamarbeten, känner vi oss lugna med att de kommer kunna hjälpa till med att hitta rätt typ av upplägg för er och era kunder. 

Våra Partner Account Managers har haft dialoger med IT-driftpartners, försäkringsbolag, hostingbolag, tjänsteföretag, telecombolag, medlemsorganisationer, konsultbolag, m.m.
Vi känner oss med andra ord trygga att de, oavsett er verksamhet, kan hitta ett upplägg som är anpassat till er övriga verksamhet och erbjudande till era kunder. 

Ihop med Företagarförbundet

Företagarförbundet har startat upp ett samarbete med Safestate som erbjuder säkerhetslösningar i olika omfattning. Vårt enkla erbjudande tillsammans initialt är en lösenordsbevakning för ditt företags mailadresser.
Safestate scannar kontinuerligt av nätet efter de mailadresser med den domän du registrerar och varnar dig om dina mailadresser ”läckt” ut ur någon databas. Om det hänt får du en varning och kan snabbt gå in och byta ut dina lösenord och därmed hålla dina konton säkra.

Det här finns i Safestate:

Sårbarhetsskanning

Verktyget söker igenom mål efter kända sårbarheter (CVE). Efter en avslutad skanning skapas en rapport och visuell översyn över vilka sårbarheter som upptäcktes.

Genom att sårbarhetsskanna era kunders system kan ni hitta nya ytor att arbeta mot och samtidigt leverera trygghet.

Läs mer

2244

hackerattacker
sker varje dag

52%

av dataintrången skedde genom hacking.

88%

organisationer världen över utsattes för riktade phishingattacker.

33%

av intrången skedde genom en phishingattack.

Phishingtest

Att ha ett aktivt säkerhetstänk kan vara avgörande för hela organisationen. Oavsett om du är egenföretagare eller ingår i en större organisation ska det finnas en tydlig kultur kring säkerhet som gör det enkelt att förebygga och agera vid säkerhetsincidenter.

Läs mer
Lösenordsövervakning

Vårt verktyget söker kontinuerligt igenom clear, deep och darkweb efter nya läckor och larmar direkt när kundens e-postadress och inloggningsuppgifter hittas i en läckt databas. Den största orsaken till varför lösenordsövervakning är så viktigt är att medarbetare i väldigt stor utsträckning återanvänder lösenord på flera olika webbplatser.

Läs mer

52%

erkänner att de återanvänder lösenord.

91%

Förstår problematiken.
59% av dem gör det ändå.

GRC

Vår GRC modul (Governance, Risk management & Compliance) består egentligen av flera olika verktyg. I modulen finns ett riskhanteringssystem (tillgångsregister) med heatmap, compliancetester (GAP analys) mot GDPR och vedertagna informationssäkerhetsstandarder samt ett riskkatalogsverktyg.

GRC modulen kan du som partner använda direkt mot kund för att hantera risker och prioritera åtgärder.

Safestate kopplar ihop dig som partner, med din kund.

Safestate kan antingen vara ett sårbarhetsskanningsverktyg som du använder på en kund för att hitta problem. Men det kan också vara ett helhetskoncept där skanningsverktyget är en beståndsdel för att överblicka och administrera organisationens riskarbete. Ju mer en kund använder Safestate desto bättre blir bilden över deras organisation och nuläge. Safestate är skapat och utvecklat av Secify by Sweden. Vi arbetar med säkerhetslösningar och juridiska frågor inom IT- och informationssäkerhet. Med våra breda kunskaper och långa erfarenhet har vi lösningar som täcker hela området kring informationssäkerhet. Vi har vårt huvudkontor i Jönköping och ett utvecklingskontor i Spanien.

Kontakta oss