Tietojenkalastelusimulaatio

Tue käyttäjiä työskentelemään turvallisemmin lisäämällä tietoisuutta organisaation sisällä

Phishing, Tietojenkalastelu (phishing) on kasvava ongelma sekä yksityishenkilöiden että yritysten keskuudessa. Tietoturvatietämyksen puute ja heikot rutiinit yhdistettynä siihen, että hyökkäyksistä puhumisen sijaan niistä halutaan mieluummin vaieta, ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että tietojenkalastelusta on tullut yksi yleisimmistä hyökkäysmenetelmistä. Hyökkäykset on helpointa kohdistaa ihmisiin, jotka ovat vähiten perehtyneitä turvallisuustyöhön – siis tavallisiin työntekijöihin

Organisaation tietoisuuden ja sitä kautta myös sen vastustuskyvyn jatkuva testaaminen tällaisten hyökkäysten varalta voi siis olla viisasta – koulutukseen ja rutiinien tarkistamiseen yhdistettynä

Safestate

Safestaten tietojenkalastelutestillä saat tärkeää tietoa organisaatiosi, kollegoittesi ja IT-osastosi tietoturvatietoisuudesta.

Henkilöstöä kannattaa testata aika ajoin, mutta säännölliset tietojenkalastelutestit pitävät kaikki varpaillaan ja valppaampina todellisten hyökkäysten suhteen. Safestaten avulla tietojenkalastelutestit on helppo ajoittaa.
Kun helppokäyttöiset, yksinkertaiset tietojenkalastelutestit otetaan osaksi henkilöstön täydennyskoulutusta, uusillekin työntekijöille selviää nopeasti, että organisaatio asettaa kyberturvallisuuden etusijalle.

Kun yhdistät Safestaten tilastoja käytössäsi oleviin tietoihin (milloin hyökkäys havaittiin, milloin toimenpiteisiin ryhdyttiin jne.), saat kattavan yleiskuvan koko organisaatiosi vastatoimista. Ketjun heikoimman lenkin tunnistaminen tekee turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisesta helppoa ja tehokasta.

Testien tuottama ”ahaa-elämys” auttaa lisäämään turvallisuustietoisuutta ja ylläpitämään sen korkeaa tasoa.

Tietojenkalastelutyökalu on suosittu kumppaneidemme keskuudessa.

IT-kumppanit pitävät työkalua hyvänä tapana testata tietoturvaa ja samalla organisaation ja ulkoistetun IT-osaston välistä yhteistyötä.
Vakuutusyhtiöt näkevät työkalun hyvänä tapana ennaltaehkäistä hyökkäyksiä, jotka voisivat johtaa suuriin vahinkoihin asiakkaalle ja sitä kautta korkeisiin korvausmaksuihin vakuutusyhtiölle.

Tietojenkalastelutestit ovat fiksu tapa nostaa kyberturvallisuutta koskeva keskustelu koko organisaation asialistalle, koska testit vaikuttavat yhtä lailla koko henkilöstöön ja tuottavat monille ”ahaa-elämyksen” – erityisesti niille, jotka eivät työskentele päivittäin tietotekniikan tai tietoturvan parissa.