Cybersäkerhet är en allt viktigare fråga för företag idag. Med ständigt ökande hot från cyberbrottslingar och hackare är det viktigt att företag tar lämpliga åtgärder för att skydda sig mot dessa hot. Här är tio tips på hur man kan öka cybersäkerheten i sitt företag:

  1. Använd starka lösenord och uppdatera dem regelbundet.
  2. Installera en brandvägg och se till att den är aktiv och uppdaterad.
  3. Använd antivirus- och malware-skydd på alla företagets enheter.
  4. Utbilda anställda i säkerhet och uppmärksamma dem på faror som bluffmejl och falska webbplatser.
  5. Kontrollera och begränsa åtkomst till företagets system och data till endast behöriga användare.
  6. Skydda företagets nätverk med en virtuell privat nätverkslösning (VPN) när anställda arbetar utanför kontoret.
  7. Se till att du säkerhetskopierar företagets data och sparar kopior både online och offline och se till att säkerhetskopiorna lagras på en säker plats.
  8. Använd åtkomstkontroll för att se till att endast autentiserade enheter kan ansluta till företagets nätverk.
  9. Var försiktig med att öppna bifogade filer eller klicka på länkar i misstänkta mejl.
  10. Använd Safestates tjänster för att säkerställa att företagets system och data skyddas på bästa sätt.