Alla myndigheter och andra offentliga organ måste utse ett dataskyddsombud. Företag och andra privata aktörer måste utse ett dataskyddsombud i det fallet kärnverksamheten består av behandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning vilket kan vara en följd av behandlingens karaktär, omfattning och/eller ändamål eller om kärnverksamheten består av behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter avseende fällande domar i brottmål. Det som avgör är vilken kategori av personuppgifter som behandlas och i vilken omfattning som personuppgiftsbehandling sker. Några exempel på regelbunden och systematisk övervakning är spårning och profilering på internet, positionsspårning och kameraövervakning. IMY har en guide som ni kan följa för att se ifall ni behöver ett dataskyddsombud.