Om ni har tänkt att göra en behandling av personuppgifter som föranleder en hög risk för de registrerade måste ni göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det går ut på att arbeta proaktivt, förebygga risker och således skydda de registrerades fri-och rättigheter. Syftet är att minska riskerna vid behandlingar av personuppgifter som utgör en hög risk.