En sårbarhet är en typ av säkerhetsrisk som kan finnas i en dator eller ett datorsystem. Det kan till exempel vara en designfel eller ett fel i mjukvaran som gör att en angripare kan utnyttja systemet på ett sätt som inte var tänkt.

Genom att utnyttja en sårbarhet kan en angripare till exempel få obehörig åtkomst till systemet eller till hemlig information som finns på det. Det är viktigt att hitta och åtgärda sårbarheter för att förhindra att systemet blir utsatt för angrepp.