Vid behandling av personuppgifter i er verksamhet, måste ni följa dataskyddsförordningen (GDPR). Ett krav är att ni måste stödja er på någon av de sex rättsliga grunderna. Utan en rättslig grund, blir behandlingen av personuppgifter olaglig.