Ett personuppgiftsbiträde är ett företag, en organisation eller annan person som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner och angivna syfte.