MAX-beställning

Beställningsformulär – Stöd för MAX-kunder från Secify

I din MAX-nivå för cyberförsäkring via Länsförsäkringar ingår 60-minuters personlig rådgivning i dataskydd, organisatorisk informationssäkerhet och Cybersäkerhet via Secify AB.

Du beställer den genom att fylla i dina uppgifter i formuläret till höger och efter det kommer en kontakt på Secify återkoppla till dig för att boka in en sittning. För att hjälpa till i processen är vi tacksamma för en kort beskrivning av vad ni skulle vilja ha rådgivning inom. Detta för att kunna tilldela rätt resurs för just er.

Om Secify AB:

Samhället förändras. Nya tekniska lösningar och innovativa tjänster öppnar upp digitala möjligheter för organisationer och människor. Kommunikation i det digitala landskapet har aldrig varit lika öppet och enkelt som nu. Men med öppenhet kommer också risker och sårbarheter.

Vi finns här som stöd i arbetet att säkra din organisations digitala lösningar och informationstillgångar så att du kan fokusera på dina tjänster och samtidigt känna dig trygg med att din information hanteras på ett säkert sätt

Vi som arbetar här kommer ifrån olika bakgrunder, både arbets- och utbildningsmässigt. Några av oss har arbetat med informationssäkerhet i runt 20 år och är säkerhetsprövade av säkerhetspolisen. Andra har precis börjat sin resa. Gemensamt för oss alla är att vi drivs av viljan att säkra upp organisationer och bidra till en säkrare värld.

VÅRA TJÄNSTER

Vi arbetar inom tre områden

Vi ser arbetet med informationssäkerhet ur ett holistiskt perspektiv där vi angriper säkerhetsfrågan med både organisatoriska, tekniska och juridiska tjänster som tillsammans bildar grunden för ett arbete som syftar till att säkra organisationens verksamhet och efterlevnad.

Informationssäkerhet

Vi arbetar med organisatorisk informationssäkerhet där vi hjälper organisationer att strukturera upp deras säkerhet. Inom informationssäkerhet erbjuder vi bland annat rådgivning och projektledning inom ledningssystem för informationssäkerhet, riskanalys och arbete för compliance mot NIS2 direktivet.

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet finns våra lite mer tekniska tjänster. Här kan vi erbjuda bland annat penetrationstest, phishingtest och säkerhetsövervakning.

Dataskydd

Här erbjuder vi olika juridiska tjänster inom dataskydd, till exempel GDPR rådgivning och externt dataskyddsombud. Under området har vi även mindre tjänster kopplat till GDPR som cookiegranskning.