Känner du också att semesterbrännan knappt hinner lägga sig innan gamla vanor gör sig påminda? Pandemin har inneburit att många organisationer har tvingats till nya arbetssätt. Förändringen har forcerat en ny våg av phishing- och ransomware-attacker, där cyberkriminella lyckas utnyttja distraherade och stressade medarbetare. Kanske har ni i din organisation småpratat om cyberattacker någon gång och därmed gjort någon liten säkerhetsåtgärd här och där? Informationssäkerhet kan känns svårt att greppa och många tror sig behöva ta in dyra konsulter och verktyg för att lyckas. Men faktum är att du kan själv se till att ligga fem steg före en cyberkriminell.  

Nyckeln till cybersäkerhet – alla ska med! 

En viktig faktor i cybersäkerhetsarbetet är att alla i organisationen ska vara med på tåget. Medarbetarnas kompetens och engagemang kring säkerhetsincidenter är i många fall avgörande för organisationens säkerhet. Det är därför viktigt att samtliga i organisationen vet vad som förväntas av dem, samt att de får tillgång till de verktyg som behövs för att bidra till ett starkare skyddsnät över organisationen. 

5 steg till hög cybersäkerhet i organisationen 

Att ligga fem steg före cyberpiraterna är inte så dumt. Denna checklista hjälper dig att steg för steg driva arbetet med cybersäkerhet framåt, samtidigt som medarbetarna involveras i den nya säkerhetskulturen. 

1. Ta fram en enkel säkerhetsplan 

Att koppla cybersäkerhet till IT-system kan kännas naturligt, eftersom fokus ligger på att säkra informationstillgångar som främst lagras digitalt. Men det som så ofta försummas är att cybersäkerhet inte bara går att koppla till IT-system, utan det bör även räknas som en affärsrisk. 

En enkel säkerhetsplan, som involverar checklistans fem steg, hjälper dig att skydda organisationens tillgångar från de största riskerna. Det kräver definitivt ett arbete hos IT-avdelningen, men även hos andra områden i organisationen såsom HR, försäljning etcetera. Se till att förankra planen hos såväl medarbetare som hos ledning innan du väl sätter igång. Alla kan bidra till organisationens skyddsnät!  

2. Utbilda medarbetarna 

Virus- och spamfilter i all ära, men det kan hända att vissa illasinnade mail letar sig in i medarbetarnas inkorgar. Vid tillfällen som dessa kan det räcka med ett enda klick på en länk för att känslig och affärskritisk information i organisationen ska exponeras. Det är därför viktigt att stötta medarbetarna genom att utbilda dem om cybersäkerhet. Erbjud medarbetarna olika former av cybersäkerhetsträning, där samtliga i organisationen lär sig att genomskåda phishing-mail och hur de ska gå tillväga för att anmäla en potentiell säkerhetsattack. 

 Här hittar du 7 tips om hur du skapar en stark säkerhetskultur i din organisation 

https://www.safestate.com/nyheter/7-tips-sa-skapar-du-en-stark-sakerhetskultur-i-din-organisation/  

3. Skapa en tydlig säkerhetspolicy för lösenordshantering 

Se lösenord som nyckeln in till din organisation. Att lämna nyckeln lättillgänglig under dörrmattan gör det lätt för erfarna cyberkriminella att ta sig in. En framgångsrik säkerhetspolicy för lösenord i organisationen bygger på att förstå människans natur och handlingar. Det avser både den medarbetaren som skapar lösenordet, likaväl som den personen som försöker utföra en attack med hjälp av lösenordet. 

Skapa en tydlig policy för hur ni hanterar lösenord i organisationen. Utbilda medarbetarna i hur de ska bygga sina lösenord och informera om vikten av att inte återanvända lösenordet på webbplatser utanför arbetsplatsen. Det finns ett flertal olika verktyg som kan hjälpa organisationen med lösenordshantering; lösenordsövervakning, lösenordshanterare och multifaktorsautentisering. 

4. Inventera organisationens tillgångar, risker och hot 

När ett försäkringsbolag ska bedöma premienivån för en ny kund utgår de från var kundens största värden finns, samt hur de skyddas. Har du stöldbegärlig koppartråd liggandes i en låda utan lås, vore det klokt att tänka över skyddsnivån och skapa nya säkerhetsrutiner för att hålla ¨premien¨ nere. 

Att lägga resurser på att inventera värdefulla informationstillgångar i organisationen är ett viktigt grundarbete som hjälper till att minimera eventuella säkerhetsrisker och hot. En inventering gör det möjligt att bedöma vilken skyddsnivå som organisationen är i behov av, hur skyddsåtgärder ska planeras och samt hur resurser prioriteras rätt. Inventeringen genomförs enklast med ett tillgångsregister och en riskanalys över respektive tillgång. Med fördel görs inventeringen tillsammans med utvalda medarbetare som besitter hög kompetens inom olika områden. 

5. Informera, lyssna och diskutera  

Precis som i så många andra framgångssagor bygger ett lyckat cybersäkerhetsarbete på kommunikation. Diskutera och dela erfarenheter med både branschkollegor och andra kompetenta personer inom information- och cybersäkerhet. Genom att samla tankar och råd från organisationens ledning skapar du dig en överblick och förståelse över vilka utmaningar och möjligheter som finns i praktiken. 

Glöm inte att vässa öronen mot organisationen i sin helhet. Att lyssna in medarbetarna ger dig möjlighet att både bekräfta och avfärda säkerhetsantaganden och gamla sanningar. Det ger dig konkreta insikter om hur arbetet med cybersäkerhet och andra säkerhetsåtgärder i organisationen verkligen fungerar. 

Dags för nya vanor! 

Så, att ta sig an att utveckla organisationens informations- och cybersäkerhet kan kännas som en mastig uppgift till en början, men med rätt strategi är säkerhet enkelt. Oavsett om du är egenföretagare eller ingår i en större organisation gör en tydlig plan det enkelt att förbygga angrepp som hotar din informationssäkerhet. 

Safestate gör säkerhetsarbetet enkelt och begripligt 

Safestate är en svensk säkerhetsplattform som gör det enkelt med informationssäkerhet och skyddar din organisation mot cyberhot. Bara något knapptryck bort finns ett högpresterande skydd som förenklar det dagliga arbetet och hjälper dig att prioritera dina resurser rätt för att driva organisationen mer kostnadseffektivt. Med sin höga användarvänlighet kan dina medarbetare smidigt administrera plattformen och bidra med ett större engagemang kring säkerhetsskydd. Safestate är en smart webblösning, vilket gör det tillgängligt i webbläsaren – vart som helst, när som helst och för vem som helst i din organisation. 

Här kan du enkelt skapa ett kostnadsfritt konto och börja använda Safestate för att skydda organisationen mot cyberattacker. https://www.safestate.com/priser/skapa-gratis-konto/