Antalet cyberattacker ökar och allt fler företag vänder sig till sitt försäkringsbolag. För att bromsa cyberattackerna och ge sina kunder en ökad trygghet har If lanserat proaktiva tjänster som komplement till sin Databrottsförsäkring, tillsammans med cybersäkerhetsföretaget Safestate. Syftet är att hjälpa kunderna innan något händer, och därmed minska risken att drabbas.

Henrik Jönsson, Product Manager på If, berättar att man vill erbjuda sina kunder skadeförebyggande åtgärder när det kommer till cyberbrott.

Vi upplever att våra kunder ser ett mervärde i skadeförebyggande tjänster, som ger en trygghet här och nu. För många företag är den digitala närvaron och tex. en fungerande webbsida eller webbshop kritiskt. Med dessa tjänster ökar vi förutsättningarna för kunderna att undvika cyberbrott och därigenom kunna upprätthålla verksamheten.

Cyberrelaterade brott och incidenter ökar

Cyberattacker är ett omtalat problem och allt eftersom vårt digitala landskap växer, växer hotbilden. Experter är överens om att problemen kommer öka och attackerna bli alltmer komplexa. Bara under 2021 ökade antalet cyberattacker med runt 150%.

Vi upplever en stor stress från de företagare som vi pratar med. Här ger försäkringsbolagen förstås trygghet för utsatta företag, men vi kände att det fanns mer att göra. Vi vill hjälpa försäkringsbolag att ta hand om sina kunder för att förebygga cyberattacker. Vår tjänst fungerar ungefär på samma sätt som ett brandlarm, kunden varnas helt enkelt på förhand och kan släcka branden innan byggnaden brinner ner, säger Daniel Fyhr, VD på Safestate.

Vi har haft cyberförsäkringar på marknaden nu i några år och vi tror att de kommer bli lika naturliga för företag som hemförsäkringen är för villaägaren. Genom samarbetet med Safestate lägger vi till ytterligare ett lager av skydd, avslutar Henrik.

Per Fridberg CloudPro

Daniel Fyhr, VD på Safestate