Med rätt strategi är informationssäkerhet enkelt. Att känna sig trygg och säker i sin organisation ska vara en självklarhet för alla, oavsett om du är egenföretagare eller ingår i en större organisation. I ett samhälle där allt mer digitaliseras är det viktigare än någonsin att ta reda på hur säker organisationen är för att kunna stå emot cyberattacker och nätfiske. Safestate vill öka säkerhetsmedvetenheten hos företagare och organisationer, bland annat genom att testa organisationens compliance. Med sin säkerhetsplattform erbjuder Safestate automatiserade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som kan administreras av de flesta inom organisationen.

Att säkra upp organisationen mot dataintrång, som cyberattacker och nätfiske, spelar en avgörande roll i hela organisationen. I den årliga CEO-undersökningen gjord av PwC uttrycker hela 47% av de svarande en ökad oro för cyberattacker, nätfiske och annan säkerhetsöverskridning. Det är en ökning med 14% jämfört med föregående år.

Safestate är första helhetslösningen i sitt slag, där olika system aktivt kommunicerar med varandra i syfte att identifiera sårbarheter och förebygga cyberattacker, nätfiske och andra säkerhetsöverskridande insatser. Med hjälp av säkerhetsplattformens moduler kan du på ett effektivt sätt stärka organisationens informationssäkerhet och compliance.

1. Identifiera sårbarheter i er IT-miljö

Att identifiera vilka sårbarheter som finns i er IT-miljö är en avgörande del för att öka informationssäkerheten inom organisationen. Genom att testa ert IT-system, server, nätverk eller dator kan Safestate identifiera kända sårbarheter eller CVE:er (Common Vulnerabilities och Exposures) och därmed stärka skyddet mot cyberattacker.

2. Test mot nätfiske – ökad informationssäkerhet inom hela organisationen

Nätfiske eller phishing är det vanligaste sättet att ta sig in i en organisation. Att testa personalens säkerhetsmedvetenhet gör det möjligt att identifiera bristande säkerhetskunskaper och rutiner i organisationen och bland kollegorna. Phishingtest bidrar med en höjd säkerhetsmedvetenhet och trygghet inom hela organisationen.

3. GRC – testa organisationens compliance

GRC (Governance, Risk och Compliance) innebär att arbeta proaktivt och förutse möjliga händelser som riskerar organisationens informationssäkerhet. Safestate erbjuder tre moduler som hjälper dig med din compliance; riskanalysverktyg, tillgångsregister och compliancetester.

4. Säkra lösenord ökar datasäkerheten

Säkra lösenord är av högsta nödvändighet i organisationen, eftersom användarnamn och lösenord är den enklaste vägen in till verksamhetens kärna och informationstillgångar. Genom att aktivt övervaka när organisationens lösenord läcker ökar er informationssäkerhet mot cyberattacker och nätfiske.

Säkerhet ska vara tillgängligt för alla företagare

Säkerhet ska inte betraktas som en lyxvara, utan det ska vara en självklarhet för alla organisationer och företagare. I en global undersökning gjord under 2020 menar många företagare och organisationer att utvecklingen gällande innovativa säkerhetslösningar går framåt, men att kostnaden blir närmast ohållbar för mindre organisationer som behöver släcka säkerhetsbränder.

Informationssäkerhet ska vara tillgängligt för alla, oavsett om du är egenföretagare eller arbetar på ett större företag. Därför har Safestate skapats för att tillhandahålla relevanta verktyg på ett begripligt sätt. Safestate förenklar arbetet med informationssäkerhet och hjälper dig att prioritera dina resurser så organisationen blir mer kostnadseffektiv. Verktyget har en hög användarvänlighet som gör det enkelt för de flesta i organisationen att administrera. Dessutom är Safestate en webblösning, vilket gör den tillgänglig vart som helst, när som helst i din webbläsare.

– Vi på InvitePeople har använt Safestate sedan ett knappt år tillbaka och vår upplevelse av plattformen är mycket positiv. Med hjälp av Safestates olika verktyg håller vi en hög nivå på vår informationssäkerhet – något som är viktigt för våra kunder, säger Erik Gullestad, CTO och medgrundare av InvitePeople.com.

Här hittar du mer information om hur du skapar ett konto för att använda Safestate kostnadsfritt i din organisation.