Finland är inget undantag när det kommer till ökningen av cyberrelaterad brottslighet, även om de är något mer förskonade än många andra EU-länder. I samband med Nato-inträdet väntas dock hoten öka, något som redan har märkts av i undersökningar på området.
För att möta den hotbilden vill vi hjälpa den stora massan av små och medelstora bolag förbättra sin cybersäkerhet menar Henrik Jönsson, Product Manager på If. Nu erbjuds därför Safestates förebyggande tjänster även i If’s databrottsförsäkring i Finland.

 

Digital närvaro kritiskt för många företag

– Precis som i Sverige upplever vi att våra finska kunder ser ett mervärde i skadeförebyggande tjänster – verktyg som skapar trygghet här och nu. För många företag är den digitala närvaron, till exempel en fungerande webbsida eller webshop, kritiskt för verksamheten. Med de tjänsterna som ingår i vår databrottsförsäkring ökar vi förutsättningarna för kunderna att undvika cyberbrott och därigenom kunna upprätthålla verksamheten.
Inom kort erbjuder vi dessa skadeförebyggande tjänster till alla våra nordiska kunder, säger Henrik.

Dataintrången och otryggheten ökar i Finland

Den ökade otryggheten globalt avspeglar sig även digitalt, och Finland är inget undantag. Eftersom småföretagare utgör en betydande del av ett samhälle, behöver dessa stärka sitt försvar.

– När vi pratar med småföretagare så märker vi av att det finns en ökad stress kopplat till hotbilden. Här fungerar databrottsförsäkringen som en viktig stöttepelare för organisationerna och minskar den stressen. Med hjälp av Safestates tjänster, som ingår i försäkringen, har mindre företag lyckats sänka risken för dataintrång. Vår tjänst fungerar ungefär på samma sätt som ett brandlarm, kunden varnas helt enkelt på förhand och kan släcka branden innan byggnaden brinner ner, säger Daniel Fyhr, VD på Safestate.

– Vi har jobbat med Safestate i Sverige i ett drygt år nu, hela tiden med planen att utöka till samtliga nordiska länder. Vi är övertygade om att databrottsförsäkringen kommer bli lika naturlig för företag som en brandförsäkring är – och genom samarbetet med Safestate kan vi erbjuda det här proaktiva skyddet, avslutar Henrik.