Skandinaviska företagare kämpar med sin cybersäkerhetsberedskap. En rapport visar att drygt 70% av tillfrågade småföretagare drabbades av ett dataintrång eller cyberattack. Dessutom saknar en betydande andel av små och medelstora företag cyberförsäkring, vilket gör dem sårbara för de ekonomiska konsekvenserna av attacker.
Genom en utökning av det befintliga samarbetet vill nu Safestate och If Skadeförsäkring tillsammans påverka detta. Nu rullas det populära tillägget med skadeförebyggande tjänster i databrottsförsäkringen därför ut över samtliga företagskunder i Danmark och Norge.

Bättre förutsättningar för att upprätthålla verksamhet
– Efter lyckade lanseringar i Sverige och Finland ser vi att skadeförebyggande verktyg gör skillnad i kundens vardag, och rullar därför ut tillägget på samtliga företagskunder i Norden. För våra företagskunder är den digitala närvaron ofta kritisk för verksamheten, och med vår databrottsförsäkring förbättrar vi helt enkelt förutsättningarna för att upprätthålla verksamheten, säger Henrik Jönsson, Product Manager på If Skadeförsäkring.

Påverkan på affärsverksamheten
Cyberincidenter kan ha en förödande inverkan på just småföretag. Undersökningar har länge visat att runt hälften av alla som drabbas av cyberattacker är små företag. En viktig faktor för att motverka utvecklingen är att arbeta med skadeförebyggande åtgärder som minimerar risken. Det är här Safestate kommer in i bilden.

– Vem som helst kan bli mörkrädd när man läser statistik som finns rörande cyberhotet mot småföretagare. Vi vill vända på det och menar att det finns så mycket för dessa företagare att göra med enkla medel, och där är trygghetspartners likt If Skadeförsäkring en nyckelfaktor, säger Daniel Fyhr, VD på Safestate. Vi vet att småföretagare utgör en viktig del av samhällets motståndskraft, varför vi ser det som en samhällsfråga att stärka dessa aktörer, avslutar Daniel.

– Cyberförsäkringar är på god väg att bli fullständigt självklart som en del av grunden i ett försäkringsskydd. Med den extra kryddan med skadeförebyggande tjänster i cyberförsäkringen vill vi visa genuin omtanke om våra kunder, och hjälpa dem att minimera risken att bli drabbade, avslutar Henrik.

Daniel Fyhr

Daniel Fyhr

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson

Om Safestate

Safestate erbjuder enkla, automatiserade cybersäkerhetslösningar anpassade för det lilla till medelstora företaget. Safestate är en del av Secify Group med kontor i Stockholm, Jönköping, Halmstad, Växjö och Murcia i Spanien. Vi drivs av att göra cybersäkerhet enkelt och begripligt, samt att göra det tillgängligt för den breda massan.