I takt med att cybersäkerhet fortsätter att bli en allt viktigare faktor även för småföretagare, är det av naturliga skäl många som vänder sig till sin IT-leverantör. Med siktet inställt på att även mindre företag ska ges möjligheten att sänka sin cyberrisk, lanserar nu Safestate och Iver en cybersäkerhetslösning för Ivers kunder.

Pressen på småföretagare ökar

– Allt fler mindre företag upplever en ökad press att agera för att höja sin informationssäkerhet. Man blir alltmer medveten om sina risker, men det finns fortfarande en tröskel för att hantera dem. Här kan vi hjälpa småföretagaren att vidta enkla åtgärder för att höja sin cybersäkerhet. Från och med oktober erbjuder vi därför Safestates tjänster till alla våra kunder i detta segment, säger Mikael Ryberg, SVP SMB, på Iver.

Ökad oro bland mindre bolag

Varje minut drabbas tre mindre bolag av cyberangrepp, och runt fyra av fem säger att de blivit utsatta för ett angrepp det senaste året.

– När vi pratar med våra kunder så hör vi att det är just detta som de är oroade och stressade över. En typisk småföretagare kan läsa om ökade cyberhot, men har sedan svårt att öka skyddet, och inte minst att hantera incidenter. Med Safestates tjänster som en del av lösningen kommer våra kunder sänka sin cyberrisk. Safestate fungerar som ett brandlarm som larmar vid olika typer av problem, och Iver kan sen hjälpa kunden att hantera problemen, säger Daniel Fyhr, VD på Safestate.

– Vi har pratat med Safestate under en längre tid nu, och ser fram emot att gå ut till marknaden tillsammans. Tiden är sedan länge är förbi då ett mindre företag bara behövde en brandvägg och ett antivirusprogram, och genom samarbetet med Safestate kan vi erbjuda ett helt nytt typ av skydd, avslutar Mikael Ryberg.

Om Safestate

Safestate erbjuder enkla, automatiserade cybersäkerhetslösningar anpassade för det lilla till medelstora företaget. Safestate är en del av Secify Group med kontor i Stockholm, Jönköping, Halmstad, Växjö och Murcia i Spanien. Vi drivs av att göra cybersäkerhet enkelt och begripligt, samt att göra det tillgängligt för den breda massan.