Cyberattacker har blivit en del av vardagen för de allra flesta företag. På bara ett år har antalet cyberattacker mer än dubblerats. Nu startar Safestate och CloudPro ett samarbete för att minska effekterna av cyberattackerna.

– Med tanke vad som händer i världen just nu är cybersäkerhet någonting som är kritiskt och behövs för i princip alla uppkopplade företag. Vi som arbetar med det här dagligen känner till vilka utmaningar som företag ställs inför. Att då som leverantör kunna bidra med en tjänst som skapar trygghet och säkerhet känns otroligt bra, och ännu bättre att kunna leverera det via en stabil och trygg partner som CloudPro, säger Göte Runtvist, Product Application Specialist på Safestate.

– Det här är ett viktigt partnerskap. Vi har kunder, och får även nya förfrågningar, där kunskapen kring säkerhet låg. Men det finns också kunder som jobbar aktivt med frågorna och hela tiden vill hitta nya sätt att ligga steget före för att minska riskerna för olika typer av cyberattacker som kan drabba en verksamhet. Oavsett vilken nivå av kunskap våra kunder ligger på, är Safestate en produkt som är lätt att förklara, den är trovärdig och den blir dessutom väldigt prisvärd för våra kunder, säger Per Fridberg, försäljningschef hos CloudPro.

Ett osynligt problem

– Det finns ett stort mörkertal när det gäller cyberattacker. Som företag är det någonting man helst inte avslöjar utan i de allra flesta fall hanterar internt, om man inte av vissa anledningar är tvungen att gå ut med det. Det beror främst på att dataintrång till skillnad från fysiska intrång kan upplevas som mindre förlåtande oavsett vilken nivå av skydd man har, säger Göte..

– Vi har redan nu, så här tidigt in i partnerskapet, märkt att det är en låg tröskel att kliva över. Genom att addera den här nivån av säkerhet med en produkt som främst är utformad för att fungera proaktivt skapar ett stort värde för våra kunder. Inte minst med tanke på hur kostsam exempelvis en ransomwareattack kan vara. Safestate går dessutom enkelt att väva in i hur vi jobbar med våra kunders IT-miljöer. Där proaktivitet och förutsägbarhet är viktiga aspekter, säger Per.

Växande behov

– Jag tror stenhårt på den här produkten och responsen har varit uteslutande positiv. Vi kan se till att våra kunder är förberedda via penetrationstester, genom att skanna webbplatser och nätverk. Det går dessutom att med färdiga lösningar testa anställda, hur kritiska de är när det till exempel kommer till att klicka på länkar. Tyvärr är det vanligare än man tror och något som kan ställa till med stora problem genom exempelvis ransomware, säger Morgan Sundkvist, tekniskt ansvarig hos CloudPro för implementation av Safestate.

– Vi kan också ta ett bredare och större ansvar kring säkerhetsfrågor. Från att genomföra gedigna riskanalyser, till proaktivt arbete genom Safestate och ett ytterligare lager av backup i våra moderna datacenter. Även om vi kan förmedla Safestate till våra kunder och de själva kan använda tjänsten, så kan vi skapa ytterligare värde om vi sätter upp och styr tjänsten ihop med våra andra lösningar, avslutar Morgan.

Per Fridberg CloudPro

Per Fridberg, försäljningschef på CloudPro

Om CloudPro

CloudPro har funnits sedan 2016 och ingår i koncernen CombinedX. I koncernen ingår en rad spjutspetsbolag inom digital transformation, totalt handlar det om närmare 450 anställda och en omsättning på ca 660 mkr.

Om Safestate

Safestate är ett SAAS bolag (software as a service) som levererar plattformsbaserade cybersäkerhetstester och lösningar. Safestate är en del av Secify group som primärt arbetar med organisatorisk, juridisk och teknisk säkerhet.