Informationssäkerhet blir ett allt viktigare område eftersom cyberhoten ökar, blir mer sofistikerade och aggressiva. Nu lanseras Safestate – webbplattformen och bolaget som ska hjälpa företag med deras informationssäkerhet. Bakom lanseringen står informationssäkerhetsföretaget Secify. Den nya plattformen syftar till att förenkla informationssäkerhetsarbetet genom att fokusera på sex utvalda områden.

Informationssäkerhet idag är ett betydligt mer komplext kompetensområde jämfört med bara något decennium sedan. Sex av tio svenska företag utsattes för cyberattacker under 2020. Lika många upplever att de ligger efter i sin informationssäkerhet. En global studie visade att 78 procent av de tillfrågade företagen använder mer än 50 olika digitala säkerhetsverktyg och 37 procent har över hundra olika säkerhetsverktyg.

Safestate ska förenkla arbetet med informationssäkerhet. Plattformen identifierar tekniska, organisatoriska och juridiska risker för att sedan förenkla IT-säkerhetsarbetet för alla små till medelstora företag. Plattformen är uppbyggd utifrån informationssäkerhetens tre hörnpelare, organisatorisk, teknisk och mänsklig säkerhet, och består av sex delar: Sårbarhetsskanning, phishingtester, riskanalysverktyg, compliance-tester, tillgångsregister och lösenordsövervakning. Plattformen är den första helhetslösningen i sitt slag, där modulerna aktivt kommunicerar med varandra.

– Informationssäkerhet har blivit ett både viktigare och krångligare område för de flesta verksamheter; utbudet av tjänster är brett och kostnaden oftast hög. Med Safestate erbjuder vi en helhetslösning som förenklar och tillgängliggör informationssäkerhet för alla sorters organisationer, säger Daniel Fyhr, VD Safestate