Partnerbeställning

Beställningsformulär – Extra stöd från Safestate

Vi vill att varje partner ska få ett så bra och heltäckande stöd från Safestate nu när de proaktiva cybersäkerhetstjänsterna är aktiverade, och som en del i detta arbete erbjuder vi möjlighet att köpa till extra stödresurs samt utbildning. Resursstödet syftar till att stödja hela ert län för att ni ska kunna arbeta på effektivt, kommunicera rätt och att fortsatt vara trygga i vad cyberriskerna är och vad våra tjänster gör för era kunder. Utbildningen behandlar cyberhot och värdet med proaktiva tjänster

För att beställa:

1. Läs nedan om vilken tjänst ni är intresserad av

2. Fyll i formuläret, klicka i tjänsten och skicka in  

3. Ni blir kontaktad av oss på Safestate för bekräftelse

Extrastöd från Safestate


Heltäckande resursstöd [årsvis]

 • 2 digitala utbildningar á 1 timme för er internt (till ett värde av 45.000kr). Ni väljer tillfälle för detta och det kommuniceras i våra samverkansmöten.  
 • 1 digitalt webbinar för externa kunder á 1 timme, fritt antal deltagare (till ett värde av 25.000kr). Ni väljer tillfälle för detta och det kommuniceras i våra samverkansmöten.  
 • Utbildningar och webbinar kan ske fysiskt på plats men då tillkommer ersättning för omkostnader enligt separat överenskommelse innan utförande 
 • Samma månadsutskick (cyberinsikter) som era kunder får går även ut till ert län.  
 • Ert län får vårt ”MAX paketet” på sitt län, med super user eller IT-ansvarige som mottagare av rapporter/larm. (värde ca 5000kr)  
 • Marknadsstöd i form av texter ni kan använda till att kommunicera ut till era kunder eller i media. 
 • Analyserade data över användningen av våra tjänster från era kunder årsvis, via super user.   
 • Ett supporthanteringssystem enkom för Länsförsäkringar internt där rådgivare, säljchefer och super users kan ställa frågor rörande leveransen av våra tjänster och kunders frågor om cybersäkerhet och hur de ska tänka kring cyberskyddet i de olika försäkringsnivåerna.     

5000kr/månad (ex moms) 
Månadsvis fakturering med 3 månaders ömsesidig uppsägning 

Utbildningar


Aktuella Cyberhot och värdet med proaktiva tjänster

Vi erbjuder att hålla utbildning inom cyberhot och risker i vår omvärld, där vi går igenom aktuella händelser, hur du som bolag eller privatperson kan vara en måltavla, samt hur du kan skydda dig.

 • 1h utbildning fysiskt på plats (ca 40-45 min information och ca 20-15 min frågor)
 • Restid inom en radie av 4h från Jönköping

25000kr (ex moms)  

Beställningsformulär



  Kostnad: 5000kr/månad (ex moms) - Månadsvis fakturering med 3 månaders ömsesidig uppsägning. Beställningen är bindande


  Kostnad: 25000kr (ex moms). Fyll i önskat datum nedan.