Kontakta oss

Vår plattform

I plattformen finns flera olika verktyg som tillsammans testar nivån på en organisations cybersäkerhet. Gå in på respektive verktyg för att läsa mer om hur de kan hjälpa din, eller dina kunders, verksamhet att höja säkerheten. 

Det här finns i Safestate

Sårbarhetsskanning

Skanna ett företags webbsida eller nätverk efter sårbarheter som skulle kunna utnyttjas av en angripare. 

Läs mer

Phishingtester

Testa anställdas medvetenhet och förmåga att se igenom attacker som utförs genom inkorgen. 

Läs mer

Lösenordsövervakning

Övervaka e-postadresser och få larm direkt när inloggningsuppgifterna påträffas i en läcka. 

Läs mer

Compliancetester

Testa förenligheten med såväl GDPR som vedertagna standarder inom informationssäkerhet, samt få rekommendationer kring områden som behöver förbättras.

Läs mer

Riskhantering

Arbeta strukturerat med riskhantering och få en överblick över alla risker. Det leder till bättre prioritering och styrning över åtgärdsarbetet. 

Läs mer

Tillgångsregister

Överblicka och inventera organisationens alla informationstillgångar för att veta vilka tillgångar som finns, samt var de befinner sig. 

Läs mer
Kontakta oss