Om du har fått ett larm kan det bero på att en e-postadress till ditt företag har hittats i en läcka. En läcka inträffar vanligtvis när en tjänst som du använder råkar ut för en incident i form av ett dataintrång och gör dina uppgifter som du har lämnat till leverantören publika eller tillgängliga för försäljning på darkweb. Har du fått ett larm är det viktigt att du läser igenom rapporten och byter lösenord till de berörda e-postadresserna.