S: En combolist är en textfil med en lista som innehåller e-postadresser och lösenord ifrån olika läckor, vilket gör det omöjligt att säga var egentligen grunddatan kommer ifrån. Exempelnamn på olika combolist:

  • Combolist 400M
  • Social Media Database 17M
  • Solendja Bundle