En informationsläcka innebär att obehöriga personer får tillgång till hemliga eller konfidentiella uppgifter och/eller information. Detta kan ske avsiktligt genom cyberattacker eller genom oavsiktliga handlingar.