Tjänsternas syften och funktioner

I plattformen finns flera olika verktyg som tillsammans testar nivån på en organisations cybersäkerhet. Gå in på respektive verktyg för att läsa mer om hur de kan hjälpa din, eller dina kunders, verksamhet att höja säkerheten. 

Det här finns i Safestate

Sårbarhetsskanning

Syfte:

Skanna ett företags webbsida eller nätverk efter sårbarheter som skulle kunna utnyttjas av en angripare.

Funktioner:

Skannar hemsida efter sårbarheter, sammanställer i rapport samt skickar ut rapport till kontaktperson med den informationen

Läs mer om sårbarhetsskanningen här:

Lösenordsövervakning

Syfte:

Skanna det öppna och stängda internet efter exponerade mailadresser eller inloggningsuppgifter och skicka larm.

Funktioner: 

Skannar det öppna och stängda internet efter exponerade mailadresser utifrån antingen enskild mail eller domän, sammanställer i rapport samt skickar ut rapport till kontaktperson med den informationen

Läs mer om lösenordsövervakningen här:

Phishingtester

Syfte:

Testa det tekniska skyddet samt anställdas medvetenhet och förmåga att se igenom attacker som utförs genom inkorgen.

Funktioner: 

Skickar ut ofarliga phishingmail till mottagare, registrerar öppningar och klick på länk, sammanställer i rapport samt skickar ut rapport till kontaktperson med den informationen

Läs mer om phishingen här:

Månadsbrev

Syfte:

Skicka ut information om omvärlden kring cyber och informationssäkerhet

Funktioner:

Skickar månadsvis ut mail till kontaktperson med information

Läs mer om månadsbrev här:

Svartlistning

Syfte:

Söka efter domän i ett antal kända svartlistor och skicka notis om den återfinns.

Funktioner: 

Söker dagligen i kända svartlistor efter domän och skickar en notis till kontaktperson om domänen återfinns

Trippelcheck – SPF, DMARC och DKIM

Syfte:

Testa de tekniska konfigurationerna SPF, DMARC och DKIM och skickar ut en status.

Funktioner: 

Skannar månadsvis domänen efter SPF, DMARC och DKIM och skickar ut en status till kontaktperson.