Riskhantering

Hur vet man vilka de största riskerna mot en organisation är?

Samhället förändras, och likaså de hot och sårbarheter som finns. Hur ska man veta vilka risker som finns för en organisation, och vem är ansvarig för att ta reda på det?
Tekniska lösningar skapar ständigt nya möjligheter för individer eller organisationer att utnyttja dessa risker till egen vinning.

Grunden i all informationssäkerhet handlar om att just identifiera och få en förståelse för sina risker. Genom att få en förståelse för vilka risker organisationen har kan man dessutom minimera sannolikheten för att risken ska inträffa genom att implementera olika åtgärder.

Varför Safestate

Genom att arbeta med riskhantering i Safestate får ni som organisation en överblick över företagets alla risker och vad det skulle kosta om de inträffade. Med riskverktyget kan du illustrera var ni som organisation har era risker, och därmed prioritera arbetet så att det är de mest kritiska riskerna ni jobbar mest för att förhindra. 

Riskhanteringen är dessutom kopplad till tillgångregistret vilket ger ytterligare en dimension till arbetet. Genom kopplingen kan du som användare enkelt filtrera ut och identifiera alla risker kopplade till en viss informationstillgång, vilket skapar bra underlag inför beslut om åtgärder. 

Vi vill att Safestate ska fungera som ett verktyg för att sänka kostnader. Därför kan Safestate beräkna potentiella finansiella skador baserat på riskvärdet som ni som organisation bedömer. Den informationen kan ni sedan använda för att prioritera vilka risker som ska åtgärdas först. Det möjliggör helt enkelt ett kostnadseffektivt arbete. 

I Safestate kan du dessutom hantera riskåtgärderna genom att tilldela uppgifter till andra medarbetare, vilket skapar en användarvänlig och fullt kontrollerad åtgärdshantering. 

Riskahantering för dig själv eller dina kunder


Safestate erbjuder ett smidigt och lättbegripligt verktyg för den som vill komma igång med grundarbetet i informationssäkerhet; att skaffa sig en bild över organisationens risker och därefter börja arbeta för att förhindra dem.
Vi har kunder som föredrar att använda verktyget själva såväl som sådana som vill ta hjälp av en partner på området. 
För den som tar hjälp av en partner handlar det ofta om att med verktyget tillsammans skapa sig en konkret bild över de bitar man samarbetar kring, för att ha samsyn kring de risker som finns. Därefter kan man fördela uppgifterna när det kommer till preventivt arbete.
För att möjliggöra ett smidigt samarbete med en extern partner tycker vi att det viktigaste är att använda en enkel och flexibel lösning som ger dig det du behöver för att rita din riskkarta. Vi är pragmatiska eldsjälar som tror på att informationssäkerhetsarbete ska göras så begripligt och ”hands on” som möjligt.
Detta gör verktyget lika smidigt att använda oavsett om du väljer att samarbeta med en partner, eller arbeta själv i det.